Farge møter linje, Bærum Kunsthall

21.januar - 21.februar 2021