Mens vi venter på makrellen

Nye Bjønnes bo og aktivitetssenter (Retirement home), Nøtterøy, Norway, 2015