Mens vi venter på makrellen

Nye Bjønnes bo og aktivitetssenter, Nøtterøy (Retirement home), Norway, 2015