Mellom himmel og jord

Barne- og avlastningsboliger og Bufellesskap, Klepp Kommune, 2022